ยินดีต้อนรับสู่ AAA

การให้บริการทางกฎหมายในปัจจุบันมิได้จำกัดอยู่เพียงเฉพาะแต่ภายในประเทศอีกต่อไป แต่มันกำลังขยายขอบเขตออกไปทั่วภูมิภาคอาเซียน และนับวันความต้องการทนายความผู้มีความรู้ความสามารถกำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นี่จึงเป็นที่มาของการก่อตั้งสมาคมทนายความแห่งภูมิภาคอาเซียน (The ASEAN Attorneys Alliance หรือ AAA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ไม่ได้จำกัดสิทธิ (Non-Exclusive) ของทนายความและสำนักงานกฎหมายที่จะเข้าร่วมสมาคมอื่นๆในภูมิภาคอาเซียน และในฐานะที่เป็นหน่วยงานอิสระ AAA มีเป้าหมายหลักในการเปิดประตูสู่การแข่งขันทางธุรกิจและการให้บริการทางกฎหมายในประเทศต่างๆในอาเซียน ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่เรื่องทั่วไป ไปจนถึงเรื่องในทางธุรกิจ ทั้งนี้ด้วยความร่วมมือระหว่างทนายความผู้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านจากแต่ละประเทศ ปัญหาทางกฎหมายในด้านต่างๆจะมิใช่เรื่องยากอีกต่อไป โอกาสทางธุรกิจและการลงทุนในภูมิภาคอาเซียน รวมถึงการดำเนินคดีระหว่างประเทศจะเพิ่มสูงขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้เพราะ AAA เป็นที่รวมตัวของสำนักงานกฎหมายที่มีชื่อเสียงและเป็นเอกเทศในแต่ละประเทศ ซึ่งมีความสามารถและประสบการณ์ทางกฎหมายในหลายแขนง เช่น กฎหมายพาณิชย์ กฎหมายบริษัทห้างร้าน กฎหมายธุรกิจการลงทุน กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา กฎหมายเกี่ยวกับการดำเนินคดีในศาล และนอกจากสมาชิก AAA จะมีประสบการณ์ ความรู้ และเป้าหมายหลักในเรื่องทางธุรกิจของอาเซียนแล้ว สมาชิก AAA ยังความสามารถทางภาษาที่หลากหลาย เพื่อตอบรับความต้องการจากกลุ่มลูกค้าทั่วภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

Join AAA

Contact Us

Member Firms

ประโยชน์ของการเป็นสมาชิก AAA

  • การให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือในการให้บริการทางกฎหมายในประเทศของสมาชิกและต่างประเทศ ทั้งต่อลูกความและระหว่างสมาชิก AAA ด้วยกันเองอย่างรวดเร็ว และที่สำคัญการให้บริการดังกล่าวจะมีประสิทธิภาพตามมาตราฐานที่สมาชิก AAA ร่วมกันกำหนดขึ้น
  • การได้เข้าเป็นส่วนหนึ่งกับเครือข่ายสำนักงานกฎหมายที่น่าเชื่อถือและมีคุณภาพ เพราะสมาชิก AAA จะต้องเป็นผู้ที่ได้ผ่านการคัดเลือกและได้รับเชิญเท่านั้น
  • การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของแต่ละประเทศในภูมิภาคอาเซียนได้โดยง่าย แม้จะไม่มีสำนักงานตั้งแต่อยู่ในประเทศนั้นๆ
  • การแบ่งปันและเพิ่มพูนความรู้ทางกฎหมาย รวมถึงกฎระเบียบในการประกอบธุรกิจและการดำเนินคดีในประเทศต่างๆของอาเซียน
  • ความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างสมาชิก และการให้บริการที่ราบรื่นอย่างมืออาชีพแต่เป็นกันเอง โดยไม่มีการแบ่งแยกสมาชิกจากชื่อเสียง หรือความเป็นมา
  • การได้รับการโฆษณา และโอกาสในการทำการตลาดผ่านจดหมายข่าวหรือสื่อสิ่งพิมพ์อื่นๆ รวมถึงการแนะนำระหว่างกันเองของสมาชิกจนกลายเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น
  • ค่าสมาชิกและค่าธรรมเนียมรายปีที่ไม่แพง เมื่อเปรียบเทียบกับสมาคมทางกฎหมายระหว่างประเทศแห่งอื่นๆ ทั้งนี้เนื่องจาก AAA มุ่งใช้เงินให้เกิดประโยชน์สูงสุดและไม่สูญเสียเงินไปกับค่าโฆษณาราคาแพง แต่ยังคงเป็นที่รู้จัก ผ่านการร่วมมือและการแนะนำระหว่างสมาชิกในภูมิภาค
  • การมีโอกาสได้พบปะเสวนากันของสมาชิกผ่านการประชุมและการสัมมนาที่จะจัดขึ้นเป็นช่วงๆหรืออย่างน้อยปีละหน

News